SINAV ADAYININ SKOR KAYDI/RESMİ SKOR SONUCU
TOEFL sınavı için ödediğiniz ücrete dahil olarak:

 • Bir adet basılı ve bir adet internet üzerinden olmak üzere sınav sonucu tarafınıza bildirilecektir.
 • Sınava kayıt olurken belirtilmiş olması şartıyla, sınav sonucunuzun gönderilmesini istediğiniz 4 kurum veya makama ETS tarafından sınav sonuç belgesi gönderilecektir.

TOEFL iBT online kayıt sistemini kullanarak, sınav tarihinden bir gün önce en geç saat 10.00'a (P.M.) kadar skor gönderilecek kurumlara ekleme veya çıkarma yapılabilir. ETS, sınava girdiğiniz tarihten 15 iş günü sonra, size bir adet sonuç belgesi ve gönderilmesini istediğiniz kurumlara birer adet resmî sonuç belgesi gönderir. Postalanacak basılı skor belgesinde her bölümde aldığınız sonuçlar ve toplam skor yer alır.
 
SKOR BELGESİNİN POSTALANMASI VE İNTERNET ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ
Skorlar, sınava girdiğiniz tarihten 15 iş günü sonra TOEFL iBT online kayıt sistemiyle öğrenilebilir, daha sonra size ve seçtiğiniz kurumlara postalanır. Skorlarınızı online olarak öğrenebilmeniz için online kayıt olurken kullandığınız kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi kullanmanız gerekir. TOEFL CBT'den farklı olarak, bu sistemde, sınavınız bittiğinde resmî olmayan bir skor verilmeyecektir.
 
Sınav sonuçları hiçbir şekilde daha önce öğrenilemez. Posta ile gönderimlerde, bu 15 iş gününden oluşan süreye ABD içi yerlere 7 ila 10 gün, diğer ülkelere artı birkaç gün daha posta süresi de hesaba katılmalıdır.

ETS, sınav sonucunu en güncel adres bilgilerinize gönderir. Skorlarınız adresinizden geri döndüğü takdirde TOEFL Servisleri sonucu ancak yeni bir adres bildirildiği takdirde postalar. Adresiniz, sınava girdiğiniz tarihten sonra değişirse, online olarak girip profil sayfanızda adres bilgilerinizi güncelleyiniz veya (TOEFL iBT Bilgi ve Kayıt Bülteninin 5. Sayfasında "Contact Information" Başlığı altında bulacağınız) TOEFL servisleriyle irtibata geçiniz.

Ek ücret karşılığında, sınava kaydolurken seçtiğiniz kurumlara ek olarak farklı kurumlara skorunuzun gönderilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi online, telefon, posta veya faks yolu ile iletebilirsiniz. TOEFL iBT online kayıt sistemini kullanarak ek sonuç belgeleri isteyebilirsiniz. Formu, TOEFL web sitesinde "Learners and Test Takers" bölümünden online olarak da temin edebilirsiniz.

Not: Sınav merkezleri sınav skorları ile ilgili herhangi bir kayıt veya basılı belge veremez.
 
TOEFL iBT SKORLARININ AÇIKLAMASI
Skorlarınız, sınav soruları karşısındaki performansınıza göre belirlenir. Resmî bir sonuç belgesi alabilmek için Listening ve Reading bölümlerinden en az birer soruya cevap verilmesi, en az bir kompozisyon yazılması ve en az bir speaking görevinin tamamlanması zorunludur. İnternete dayalı sınavda dört bölüm skoru ve bir toplam skor bulunmaktadır:

 • Reading (0-30)
 • Listening (0-30)
 • Speaking (0-30)
 • Writing (0-30)
 • Toplam Skor (0-120)

Sınav sonuç belgesinde sayısal sonuçlara ek olarak, performans düzeyinizi ve verilen skor sınırlarına göre sınav adaylarının tamamlayabileceği görevleri tanımlayan bir performans geribildirimi (feedback) yer alır.
 
SKORLARIN İPTAL EDİLMESİ

Sınav sona erdiğinde, skorlarınızı iptal etme seçeneğiniz olacaktır. Sadece bir bölümün skoru iptal edilemez, tüm sınav skoru söz konusudur. Her ne kadar skorları iptal etme seçeneğiniz olsa da, emin olmadan acele karar vermemenizi öneririz. Sınav sonucu, gönderilmesini istediğiniz kurumlara ancak siz istediğinizde gönderilecektir.

Skorlarınızı iptal ettiğiniz takdirde sonuçlar hiçbir kuruma gönderilmeyecek, herhangi bir geri ödeme de yapılmayacaktır. İptal edilen skorlar sabit kayıtlardan silinir. Sınavı tekrar almak istediğiniz takdirde baştan kayıt olup yeniden ücret ödemeniz gerekir.

İptal edilen skorunuzun yeniden işleme sokulmasını istiyorsanız; sınav tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ETS'ye bildirmeniz gerekir. Bunun için TOEFL servislerini arayabilir, faks veya yazılı dilekçe ile başvurabilirsiniz. TOEFL iBT skorunuzun yeniden işleme sokulmasının bedeli 20 ABD Doları'dır. Başvurunuz aşağıdakileri mutlaka içermelidir:

 • Adı Soyadı
 • Doğum Tarihi
 • Gün içinde ulaşılabilecek bir Telefon Numarası
 • Kayıt Numarası
 • Ödeme

Skorlar, talebinizin iletilmesinden yaklaşık iki hafta sonra yeniden işleme sokulur ve online olarak bildirilir. Skorlarınızın posta ile tarafınıza ve seçtiğiniz kurumlara gönderilmesi, online bildirimden kısa bir süre sonra gerçekleşir.
 
İLAVE RESMÎ SKOR BELGESİ İSTENMESİ
Kayıt sırasında belirtmediğiniz kurumlara daha sonra ilave sonuç belgesi gönderilmesini talep edebilirsiniz. İlave sonuç belgeleri TOEFL online kayıt sisteminden online olarak istenebilir veya TOEFL iBT Bilgi ve Kayıt Bülteni'nde bulunan Sonuç Belgesi Talep Formu (Score Report Request Form) gönderilerek talep edilebilir. TOEFL web sitesinden (www.ets.org/toefl) bu formu temin edebilirsiniz. Sonuç belgesi postalandığında, tarafınıza bildirilir.
Eksik bilgi ve ödeme ile gönderilen Sonuç Belgesi Talep Form'ları geri gönderilir. Talep formu gönderildikten sonra sonuç belgesinin gönderileceği kurumlarda değişiklik yapılamaz veya talep iptal edilemez. Ödenen ücret iade edilmez.
 
Online (Kredi kartı veya elektronik çek gereklidir)

 • İlave sonuç belgeleri, talebinizden yaklaşık dört ila yedi hafta içinde postalanır.
 • Talep edilen her fazladan sonuç belgesinin ücreti 17 ABD Doları'dır. 

Posta veya faks ile

 • Talebinizi ve ödemenizi tamamlamak ve postalamak için Sonuç Belgesi Talep Formu'nun (Score Report Request Form) arka sayfasındaki adımları yerine getiriniz.
 • İlave sonuç belgeleri, talebinizin alınmasından iki hafta sonra gönderilir.
 • Talep edilen her sonuç belgesi için 17 ABD Doları ücret alınır.
 • Kredi kartı ile ödeme yapacağınız takdirde, talep formunu 1-610-290-8972 numarasına fakslayabilirsiniz. Kredi kartı bilgileri eksik olduğu takdirde talebiniz işleme alınmayacaktır. Faksınızın alınmadığını düşünerek aynı talebi tekrar faksladığınızda formun başına büyük harflerle "ikinci kez" ibaresini yazmayı unutmayınız. Bu şekilde, talebinizin yeni bir talep olarak algılanmasını ve kredi kartınızdan ikinci kez çekim yapılmasını önlemiş olursunuz.

Öneriler

 • Talebinizi yazılı mektup ile bildirmeyiniz
 • Sadece "kayıt olurken belirtmediğiniz" kurumların kodlarını işaretleyiniz.
 • Bir formda en fazla sekiz kurum belirtebilirsiniz. Daha fazla kurum için ikinci bir form kullanınız.
 • Formu imzalamayı ve tarih yazmayı unutmayınız.
 • Sadece kabul edildiği şekilde ve doğru tutarda ödeme yapınız (Sadece ödemesi yapılan talepler için sonuç belgesi gönderilir).

Skorların Geçerlilik Süresi

 • TOEFL sonuçları iki yıl geçerlidir. Son girdiğiniz TOEFL sınavının üzerinden iki yıldan daha fazla bir süre geçmişse, söz konusu TOEFL sınavına ait skorlar talep edilemez.
 • İki yıldan fazla bir süre önce girilen TOEFL sınavına ait skorların kurumlara gönderilmesini talep ettiğinizde yeniden sınava girmeniz gerekir. 

SKORLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ
Writing ve Speaking bölümlerine ait skorların yeniden değerlendirilmesini talep ettiğiniz takdirde, sınava girdiğiniz tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmanız gerekir. Skorların yeniden değerlendirilmesi talebini Writing ve Speaking bölümleri için ayrı ayrı yapabileceğiniz gibi her iki bölüm için birlikte de yapabilirsiniz. Her sınav için sadece bir kez talepte bulunulabilir. Örneğin Speaking bölümünün yeniden değerlendirilmesini talep edip, daha sonraki bir zamanda Writing bölümünün yeniden değerlendirilmesini talep edemezsiniz. Writing veya Speaking için yeniden değerlendirme talebinin ücreti 60 ABD Doları'dır. Her iki bölümün yeniden değerlendirilmesini talep ettiğinizde 120 ABD Doları ödemeniz gerekir.

TOEFL iBT Speaking ve Writing bölümleri uzmanlar tarafından yeniden değerlendirilecektir. Yeniden değerlendirme sonucunda sınavda aldığınız sonuç değişmezse, yazılı olarak tarafınıza bildirilir. Eğer yeniden değerlendirme sonucunda skorlarda herhangi bir değişiklik olursa, yeniden düzenlenmiş bir sonuç belgesi gönderilir. Yeniden düzenlenmiş resmî sonuç belgeleri ayrıca kayıt sırasında belirttiğiniz kurumlara da gönderilir. Geçerli sonuç belgeniz, yeniden düzenlenmiş olan belgedir.

Yeniden değerlendirme talebi için TOEFL iBT Kayıt ve Bilgi Bülteni'nde bulunan Yeniden Değerlendirme Talep Formunu (Rescore Request Form) doldurduktan sonra, gerekli ödeme ile birlikte form üzerindeki adrese gönderiniz. Kredi kartı ile ödeme yapmanız durumunda formu fakslayabilirsiniz.

Yeniden değerlendirme işlemi, Yeniden Değerlendirme Talep Formu’nu (Rescore Request Form) ve ücreti gönderdikten üç hafta sonra sonuçlanır.


BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Copyright © BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Adres: İzmir 2 Caddesi 47/8 Kızılay-Çankaya/ANKARA
E-posta: info@bilimtur.com.tr
Tel: +90 (312) 417 04 50     +90 (312) 425 90 53
Fax: +90 (312) 417 04 50
| Anasayfa | İletişim|