SINAV MERKEZİNE GELİRKEN YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER

 • Sınava kaydolurken kullandığınız kimlik bilgilerinize uygun, imzalı ve fotoğraflı kabul edilebilir ve geçerli kimlik belgesi. Kimlik belgeniz, sınava alınmadan önce kontrol edilecektir. Kayıt olurken kullandığınız ad soyad bilgileriyle kimlik belgenizdeki ad soyad bilgileri birbirini tutmalıdır. Kimlik belgeleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar yukarıda açıklanmıştır.
 • Sınav kayıt numaranız. Kayıt olduğunuzda tarafınıza belirtilecektir. Sınav gününden önce, online profil sayfanıza girerek kayıt onay belgenizin çıktısını almanız gerekir. Sınav merkezinde bir değişiklik olduğunda (örneğin sınav binasında değişiklik durumunda) online profil sayfanız güncellenecektir, takip etmeyi unutmayın.

GENEL KURALLAR

 • Sınav tarihi ile ilgili değişiklik taleplerinizi sınav merkezi yöneticilerine iletmeyiniz.
 • Tüm oda ısılarına uyum sağlayabilecek şekilde giyininiz.
 • Sizinle birlikte sınav merkezine gelen arkadaşlarınız veya akrabalarınız sizi sınav merkezi içerisinde bekleyemez veya sınav sırasında sizinle bağlantı kuramaz. Sınav sırasında ETS'nin yetkili gözlemcileri dışında hiç kimse sınav salonuna giremez.
  Sınav oturumunun başlatılması, bitirilmesi ve sınav aralarını kapsayan sınav süresi boyunca aşağıdaki talimatları ve kuralları uygulayınız:
 • Sınav merkezinde, tarafınıza bir "Gizlilik Beyannamesi" doldurup imzalatılacaktır. Bu beyannameyi doldurup imzalamadığınız takdirde sınava girmenize izin verilmez, sınav ücretiniz iade edilmez.
 • Sınav salonunda fotoğrafınız çekilecektir. Çekilen fotoğrafınız sınava gireceğiniz bilgisayarda görüntülenecek, ayrıca skor belgenizde kullanılacaktır. Bilgisayarda doğru fotoğrafın görüntülendiğinden emin olunuz.
 • Resmî bir skor belgesi alabilmeniz için hem Reading hem de Listening bölümlerinde en az birer soruya cevap verilmelidir. En az bir kompozisyon yazılmalı ve en az bir Speaking sorusu yanıtlanmalıdır.
 • Sınav sırasında kullanmanız için boş karalama kağıdı verilecektir. Sınav merkezi tarafından verilen tüm karalama kağıtları sınavdan sonra geri alınır.
 • Sınav sırasında bilgisayarınızla ilgili bir problem olduğunda veya sınav yöneticisiyle görüşmek istediğinizde elinizi kaldırarak çağırın.

KİMLİĞİNİZİN DOĞRULANMASI
Yanınızda kabul edilebilir ve geçerli kimlik belgeleri bulunmalıdır. Ayrıntılı bilgi için "Kimlik Belgeleriyle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler" Bölümüne bakınız. Kimlik doğrulama sırasında:

 • Parmak iziniz,
 • Fotoğrafınız/video kaydınız,
 • Diğer elektronik kimlik doğrulama biçimleri kullanılabilir.

Kimlik göstermeyi ve/veya kimliğinizin doğrulanmasını reddettiğiniz takdirde sınava girmenize izin verilmez, ödediğiniz ücret iade edilmez.
 
KİŞİSEL EŞYALAR
Kimlik belgesi dışındaki kişisel eşyaların sınav salonuna sokulmasına izin verilmez. Sınavdan önce sınav merkezi personeli, örneğin cep telefonu, çağrı cihazı, cep bilgisayarı, dijital ajanda, el çantası ve ders materyali gibi özel eşyalarınızı nerede saklamanız gerektiği konusunda sizi bilgilendirecektir. Sizden, cep bilgisayarınızdaki bilgileri boşaltmanız istenebilir. Saklama alanı sınırlı olduğu için yanınızda çok eşya getirmeyiniz. Sınav merkezi adayların özel eşyalarının sorumluluğunu üstlenmez. Sınav sırasında veya sınav aralarında kişisel eşyalarınızı almanıza izin verilmez.
 
OTURMA
Sınav yöneticisi sizi uygun yere oturtacaktır.
 
ZAMANLAMA

 • Sınavdan önce, zamanın işlemediği bölümler için ayrılan maksimum süre 30 dakikadır. Zamanlamasız bölümlerin amacı, sınavdan önce İnternete dayalı sınava hazırlanmanız için gerekli bilgileri almanızı sağlamaktır. Zamanlamasız bölümlerde başka bir işle uğraşmayınız. Kurallara uygun olmayan davranışlar ETS'ye bildirilecektir; sınav yöneticisi, talimatlara uygun davranmadığınız takdirde sizi sınav salonundan çıkarmaya ve sınavınızı iptal etmeye yetkilidir. 
 • Sürenizi kendi saatinize bakarak ayarlayabilirsiniz, ancak bilgisayardaki süre resmî zaman göstergesidir.
 • Süreyi takip etmek için alarmlı saatlerin ve cep telefonlarının kullanılmasına izin verilmez.
 • Sınav için verilen süre dolduktan sonra sınava veya herhangi bir bölümüne devam etmenize izin verilmez.

ARA VERMEK, KOLTUKTAN KALKMAK

 • Sınav oturumunda 10 dakikalık bir ara verilir. Bu süreyi aştığınızda, sınavınız veya skorunuz iptal edilebilir.
 • Verilen aranın dışında bir zamanda kalkma ihtiyacı hissettiğinizde elinizi kaldırarak sınav yöneticisine haber verin. Sınav süresi işlemeye devam edecektir. Sınav salonundan çıkmak zorunda olduğunuzda, salondan çıkmadan önce ve salona tekrar girdiğinizde sınav yöneticisine kimlik belgenizi gösterin.
 • Sınav sırasında veya sınav aralarında cep telefonunuzu almanıza izin verilmez.

GECİKEN VEYA ERTELENEN SINAVLAR
Olumsuz hava koşullarının yanı sıra, sınav yöneticileri ile ETS'ye bağlı olmayan durumlardan dolayı sınavın başlaması gecikebilir veya ertelenebilir. Sınav oturumunuz iptal edilir veya sınav skorunuzun bildirilemeyeceği şekilde gecikirse,

 • Sınavı ücretsiz olarak tekrar alabilir veya tüm sınav ücretini iade alabilirsiniz
 • Sınav merkezine gelirken yaptığınız harcamaların -makul ve belgelenmiş olması şartıyla- tazminini talep edebilirsiniz.
 • Harcamalarınızın tazmini için esas sınav tarihinizden itibaren 30 gün içerisinde TOEFL Servisleri ile bağlantı kurmanız gerekir. Masraf tazmini taleplerinizde:
 • Ad soyad
 • Doğum tarihi
 • Posta adresi
 • Gün içinde ulaşılabilecek telefon numarası
 • E-mail adresi
 • Esas sınav tarihi
 • Kayıt numarası
 • Sınav merkezinde meydana gelen olayın kısa özeti belirtilmelidir...

ETS, talebinizin uygunluğunu belirleyecektir. Kabul edilen masraf tazminleri ABD Doları cinsinden ödenir.

SINAV MERKEZİNDEN ÇIKARILMA
Sınav yöneticisi, (bunlarla sınırlı olmamak üzere) aşağıdaki gibi ihlallerde sınav oturumunuzu iptal etme ve/veya skorunuzu iptal etme yetkisine sahiptir.

 • Başkasının yerine sınava girmeye veya yerine başkasını sınava sokmaya teşebbüs etmek.
 • Kabul edilir kimlik belgesi bulundurmamak.
 • Sınava, sınavın bir bölümüne veya sınavla ilgili bir bilgiye usulsüz şekilde erişmek.
 • Sınav sırasında veya sınav arasında telefon veya cep telefonu kullanmak.
 • Sınavla bağlantı halindeyken herhangi bir mekanik kalem, tükenmez kalem, çağrı cihazı, alarm cihazı, hesap makinesi, hesap makineli saat, kitap, broşür, not, cetvel, fosforlu kalem, kulaklıklı stereo veya radyo, cep telefonu, alarmlı saat, kronometreli saat, sözlük, çeviri cihazı, cep bilgisayarı, dijital ajanda cihazı ve her türlü küçük elektronik eşya veya fotoğraf cihazını kullanmak.
 • Rahatsızlık yaratmak. (Sınav sırasında rahatsız edici hiçbir davranışa izin verilmeyecektir; hangi davranışın rahatsız edici olduğuna karar vermek sınav yöneticisinin takdirindedir.)
 • Sınav sırasında yardım almaya veya yardım etmeye teşebbüs etmek. Sınav sırasında hiç kimseyle iletişim kurulamaz. Sınav sırasında ve/veya sınav arasında sınav içeriğini tartışmak veya paylaşmak yasaktır. Sınav içeriğinin sınavdan sonra tartışılması ve paylaşılması da yasaktır.
 • Herhangi bir sınav içeriğini, karalama kağıdını veya sınavla ilgili herhangi bir notu yok etmek veya yok etmeye kalkışmak. Sınavın veya herhangi bir bölümünün içeriği hiçbir şekilde kaldırılamaz, yeniden oluşturulamaz ve/veya hiçbir şekilde (örneğin fotokopi ile sözlü olarak veya elektronik araçlarla) başka bir şahsa veya tüzel kişiliğe ifşa edilemez.
 • Yetkiniz olmadan herhangi bir sınav veya sınav bölümünün içeriğini kullanmak, incelemek veya üzerinde çalışmak veya sınav süresi çağrısından sonra çalışmak.
 • Bilgisayarı kurcalamak.
 • Sınav sırasında veya sınav arasında izin verilmeden sınav salonunu veya sınav merkezini terk etmek.
 • Sınav merkezine silah getirmek.
 • Sınav salonuna yiyecek, içecek veya tütün ürünleri sokmak.
 • Sınav sırasında çok uzun aralar vermek veya ara süresini uzatmak. Sınav yöneticileri, normal ara dışındaki araları yakından takip etmek ve uzun ara veren veya ara süresini uzatan sınav adayını bildirmek zorundadır.
 • Sınav bülteninde yer alan, yönetici tarafından verilen veya herhangi bir sınav materyalinde belirtilen bir sınav kuralını ihlal etmek.
  ETS, sınav kurallarına veya yöneticinin talimatlarına uyulmadığı takdirde, -gelecekte sınav almanızı engellemek ve/veya skorlarınızı iptal etmek dahil - (bunlarla sınırlı olmamak üzere), her türlü işlemi yapma hakkına sahiptir. Skorlarınız iptal edildiği takdirde size bildirilmeyecek ve sınav ücretiniz iade edilmeyecektir.


BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Copyright © BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Adres: İzmir 2 Caddesi 47/8 Kızılay-Çankaya/ANKARA
E-posta: info@bilimtur.com.tr
Tel: +90 (312) 417 04 50     +90 (312) 425 90 53
Fax: +90 (312) 417 04 50
| Anasayfa | İletişim|