KİMLİK BELGELERİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınav günü istenen özelliklere uygun bir kimlik belgesi bulundurulması şarttır. Gerekli kimlik belgesini yanında bulundurmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Eksik belge nedeniyle giremediğiniz sınav için ödediğiniz ücret iade edilmez.
 

TÜM SINAV ADAYLARININ UYMASI GEREKEN KOŞULLAR

 • Sınava kabul edilmeniz için yanınızda imzanızın ve fotoğrafınızın bulunduğu kabul edilebilir ve geçerli bir kimlik belgesi bulunmalıdır; fotokopi belgeler kabul edilmeyecektir. İstenen koşullara uyulması zorunludur. Sınav merkezine kimlik belgesi olmadan geldiğiniz takdirde, sınava giriş kabul edilmez ve sınav ücreti iade edilmez.
 • Sınava kaydolurken sınavda yanınızda getireceğiniz kimlik belgenizdeki kimlik bilgilerini kullanın. Kimlik belgenizdeki ad soyad bilgileriyle kayıt belgenizdeki ad soyad bilgileri birbirine tam olarak uymalıdır. Kayıt olurken takma ad kullanmayınız. Kayıt belgesiyle kimlik belgesindeki bilgileri birbirini tutmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kolej veya üniversiteye başvurduğunuz takdirde, başvuru belgenizdeki ad soyad bilgilerini kullanınız.
 • Kayıt onay belgenizdeki ad soyad bilgilerinizi kontrol ediniz. Kayıt onay belgenizdeki ad soyad bilgileriniz kimlik belgenizden farklı ise TOEFL Web Sitesine girerek sınav tarihinden önce kimlik bilgilerinizi düzeltiniz.
 • İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAYACAKTIR – Sınav öncesi kimlik kontrolünde sadece telaffuz hataları düzeltilebilir. Eğer herhangi bir sebeple -örneğin evlilik sebebiyle- ad soyad bilgileriniz değiştiyse bile, kayıt belgenizdeki ad soyad bilgilerinin bulunduğu bir kimlik bulundurmanız zorunludur. Aksi takdirde sınava girmenize izin verilmeyecektir. Evlilik belgeleri ve boşanma belgeleri kimlik onayı için kullanılamaz.
 • Sınav merkezi gerekli gördüğü takdirde ikinci bir kimlik belgesi gösterilmesi zorunludur. Kimlik belgeniz yeterli görülmediği takdirde, sınavınız iptal edilir ve ödenen ücret iade edilmez.
 • Kimlik belgeniz, sınavdan önce, sınava gireceğiniz bilgisayar başına oturtulmadan önce sınav merkezi personeli tarafından kontrol edilir. Sınav yöneticisi, fotoğraflı kimlik belgesinin size ait olup olmadığından emin olmak için imzanızı kontrol eder. Sınav yöneticisi, bu işlemi her sınav arasının öncesinde ve bitiminde tekrarlayacaktır.
 • Sınava alınmanız, kimlik formunuzun geçerli olduğu ya da skorlarınızın bildirileceği anlamına gelmez. Şüphe içeren tüm kimlik bilgileri ETS merkezi tarafından yeniden incelenmeye alınabilir.
 • Kimlik belgenizdeki fotoğraf yeni çekilmiş ve tanınabilir olmalıdır.


KABUL EDİLECEK ESAS KİMLİK BELGELERİ
Fotoğraflı ve imzalı pasaport
Fotoğraflı ve imzalı sürücü belgesi (ehliyet)
Fotoğraflı ve imzalı Motorlu Taşıtlar Dairesi tarafından verilmiş eyalet kimliği
Fotoğraflı ve imzalı ulusal kimlik
Fotoğraflı ve imzalı askeri kimlik
 
KABUL EDİLEN İKİNCİ KİMLİK BELGELERİ
Esas kimlik belgenizde fotoğraf veya imzanızın eksik olması durumunda ikinci bir kimlik belgesi bulundurmanız zorunludur. Eksik imza veya fotoğraf yerine kullanacağınız ikinci kimlik belgesi

* Hükümet onaylı, geçerlilik tarihi dolmamış, pasaport, sürücü belgesi, nüfuz cüzdanı, hükümet kimliği, askeri kimlik (İstisnalar: Bkz. “Kabul Edilmeyen Kimlik Belgeleri.”), öğrenci belgesi, eğitim kurumundan alınmış kayıt kabul belgesi olabilir. Eğitim kurumlarından alınan belgelerde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Yeni Çekilmiş ve Tanınabilir Fotoğraf
Okul Adı
Veriliş Tarihi

Belge, eğitim kurumunun orijinal antetli kağıdında hazırlanmış olmalı; resmî kaşe ve imza bulunmalı; belgedeki fotoğrafınız okulun kaşesiyle mühürlenmiş olmalıdır. Eğitim kurumlarından alınan belgeler veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.
 
KABUL EDİLMEYEN KİMLİK BELGELERİ

 • Süresi geçmiş tüm kimlik belgeleri,
 • Uluslararası sürücü belgeleri,
 • Üyelik kartları,
 • Uluslararası öğrenci kimliği,
 • Her türlü kredi kartı,
 • Noter tarafından hazırlanmış yazı veya belgeler,
 • Sosyal sigorta kartları,
 • İşyeri kimlik kartları,
 • Acemi veya geçici kimlik belgeleri (örneğin geçici sürücü belgesi)
 • Her türlü kimlik fotokopisi.

Bu koşullara uygun kimlik belgeniz bulunmadığı takdirde, kimlik belgesiyle ilgili sorularınız için kayıt olmadan önce ETS Test Doğrulama Ofisi ile bağlantı kurmanız gerekir (telefon: 1-609-406-5430, faks: 1-609-406-9709, e-mail: TSReturns@ets.org). Kayıt olmadan önce Test Doğrulama Ofisi ile bağlantı kurmadığınız ve sınava alınmadığınız takdirde sınav ücretiniz iade edilmez.
 
VATANDAŞI OLDUĞUNUZ ÜLKEDE SINAVA GİRİYORSANIZ

Esas kimlik belgenizde fotoğraf ve imza bulunduğu takdirde bir tane kimlik belgesi yeterlidir. Bkz.: Kabul Edilen Kimlik Belgeleri. Bununla birlikte, sınav merkezi kimlik belgenizi yeterli bulmazsa, kabul edilen ikinci bir kimlik belgesi bulundurmanız zorunludur.

Esas kimlik belgenizde imza bulunmadığı takdirde, kimlik belgesini imzalayın veya kabul edilen ikinci bir kimlik belgesi gösterin. İkinci kimlik belgesinin süresi dolmamış olmalıdır ve yeni çekilmiş, tanınabilir bir fotoğrafınızla imzanız bulunmalıdır.
 
YURT DIŞINDA SINAVA GİRİYORSANIZ
Esas kimlik belgesi olarak pasaport bulundurulması zorunludur (Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi ülkeleri vatandaşları hariç). Bu koşullara uymadığınız takdirde, ETS sınav sonucunuzu otomatik olarak iptal eder.

Pasaportunuz İngilizce harfleriyle yazılı değilse, kabul edilen ikinci kimlik belgesi bulundurulması zorunludur. Bu belgede de yeni çekilmiş, tanınabilir bir fotoğraf ve imza bulunması gerekir.

Pasaportunuzda imza bulunmadığı takdirde, pasaportunuzu imzalayın veya kabul edilen ikinci kimlik belgeleri listesine uygun ikinci bir kimlik gösterin. ABD askeri personeli, ABD askeri kimliğini gösterebilir. Askeri kimlikte imza bulunmadığı takdirde ikinci bir kimlik belgesi gösterilmelidir.


BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Copyright © BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Adres: İzmir 2 Caddesi 47/8 Kızılay-Çankaya/ANKARA
E-posta: info@bilimtur.com.tr
Tel: +90 (312) 417 04 50     +90 (312) 425 90 53
Fax: +90 (312) 417 04 50
| Anasayfa | İletişim|