•   e-Pasaport Hakkında •   e-Pasaport Başvuru    Vize Uygulamaları    Vize İçin İpuçları    Schengen vizesi
   Amerika Vizesi    İngiltere Vizesi    Kanada Vizesi    Almanya Vizesi    Avustralya Vizesi
   Avusturya Vizesi    Bulgaristan Vizesi    Belçika Vizesi    Çek Cumhuriyeti Vizesi    Çin Halk Cumhuriyeti Vizesi
   Finlandiya Vizesi    Danimarka Vizesi    Fransa Vizesi    Hollanda Vizesi    İsveç Vizesi
   İrlanda Vizesi    İsviçre Vizesi    İspanya Vizesi    Macaristan Vizesi    İtalya Vizesi
   Norveç Vizesi    Polonya Vizesi    Romanya Vizesi    Portekiz Vizesi    Yeni Zelanda Vizesi
  Yunanistan Vizesi    Faydalı Linkler


YENİ ZELANDA VİZE BAŞVURUSU

Aşağıda vize tiplerine göre elçiliğin talep ettiği genel evrak listeleri verilmiştir ancak servisi alan müşterimizin özelliklerine (Yaş, eğitim, ekonomik durum vs...) göre vize başvurusu için farklı veya ekstra evraklar gerekebilir.

Konsolosluklar ile vize başvurusunda gerekli evraklar listesinde belirtilmemiş olsa dahi her daim ekstra belge talep edebilir.

·          Yeni Zelanda vize başvuruları firmamız tarafından elçiliğe teslim edilmektedir. Başvurusu sonrasında elçilik eğer isterse başvuru sahibi ile yüzyüze mülakat talep edebilir.

·          Vize başvurusu için randevu almak zorunludur.

·          Yeşil pasaport sahiplerinin vize alması zorunludur.

·          Vize başvuruları sadece Ankara Büyükelçiliğine yapılabilmektedir.

·          Tüm evrakların orijinallerinin İngilizce olması veya eğer İngilizce değilse İngilizce’ye çevrilmesi gerekmektedir. Bu evrakların bazılarının orijinalinin veya noter tasdikli örneğinin vize başvurusunda teslim edilmesi gerekir. Vize servisimizden yararlanan müşterilerimizin hangi evraklarının bu kapsama girdiği ayrıca belirtilecektir zira bazı evraklarda bire bir çeviri bazı evraklarda ise kısa içerik belirten çeviri yeterli olmaktadır.

·          Uzun dönemli vizeler sözkonusu olduğunda elçilik kendi yetkili doktorlarından sağlık raporu talep edlebilmektedir.

·          Tüm evrakların orijinalleri veya noter onaylı örnekleri çevirilerine eşlik etmelidir.

Yeni Zelanda Büyükelçiliği
İran Cad. No:13 Kat:4 Kavaklıdere Ankara
Tel: (312) 467 90 54

Vize Ücretleri (Elçilik önceden haber vermeksizin vize ücretlerinde değişiklik yapabilir. Lütfen başvurunuz öncesinde vize ücretlerini kontrol ediniz.)

·          Turist vizesi ücreti: 105 AUD

·          Öğrenci vizesi ücreti: 130 NZD

Turist Vizesi için Gereken Evraklar:

·          Yeni Zelanda’ya yapılan ziyaretin bitişinden itibaren en az 3 ay daha geçerli pasaport

·          1 adet arka fon beyaz vesikalık fotoğraf

·          Vize ücreti

·          Doldurulmuş turistik vize formu

·          Vize dilekçesi (İngilizce tercüme)

·          Nüfus cüzdanı fotokopisi

·          Evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi

·          Uçak rezervasyonu

·          Konaklama rezervasyonu ve eğer ödemesi yapıldıysa buna dair fatura

·          Eğer akraba/arkadaş vs... ziyareti sözkonusu ise yanında kalınacak bu kişinin tüm iletişim bilgilerini ve kalınacak adresi içeren davetiye ve bu kişinin Yeni Zelanda vatandaşlık belgesi veya ikamet izninin fotokopisi

·          Vukuatlı nüfus kaydı (İngilizce tercüme)

·          Savcılıktan sabıka kaydı (İngilizce tercüme)

·          Masrafları karşılayabileceğinizi gösterir banka mektubu ve en az 6 aylık banka hesap dökümleri (İngilizce tercüme)

·          İşyerine ve gelir durumuna dair belgeler:

v  Çalışmayanlar için; Bu kategoriye evhanımları ve çalışmayan ama aynı zamanda öğrenci de olmayan kimseler girer.

Ø  Aileye ait aşağıda belirtilen gelir belgelerinin tamamı (Ailenizin çalışma durumu aşağıdaki kategorilerden hangisine uyuyorsa bu kategoride belirtilen evrakları hazırlamanız gerekmektedir.)

v  Memurlar için;

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı (İngilizceye tercüme)

Ø  Seyahat süresince izinli olduğunu belirten işyerinden resmi yazı (İngilizceye tercüme)

Ø  İşyeri kimliği fotokopisi

Ø  6 aylık banka hesap dökümleri (Kalınacak her ay için en az 1000 NZD karşılığı bir miktarın hesabınızda bulunması gerekmektedir.)

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar (İngilizceye tercüme)

v  Özel sektörde çalışanlar için;

Ø  Şirkete ait vergi levhası ve imza sirküleri (İngilizceye tercüme)

Ø  SSK işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık SSK hizmet dökümleri (İngilizceye tercüme)

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı (İngilizceye tercüme)

Ø  Seyahat süresince izinli olduğunu belirten işyerinden resmi yazı (İngilizceye tercüme)

Ø  6 aylık banka hesap dökümleri (Kalınacak her ay için en az 1000 NZD karşılığı bir miktarın hesabınızda bulunması gerekmektedir.)

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar (İngilizceye tercüme)

v  Serbest meslek sahipleri için;

Ø  Vergi levhası (İngilizceye tercüme)

Ø  Ticari sicil gazetesi (İngilizceye tercüme)

Ø  Ticaret Odası kaydı (İngilizceye tercüme)

Ø  İmza sirküleri (İngilizceye tercüme)

Ø  Şirket bilançosu (İngilizceye tercüme)

Ø  6 aylık banka hesap dökümleri (Kalınacak her ay için en az 1000 NZD karşılığı bir miktarın hesabınızda bulunması gerekmektedir.)

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar (İngilizceye tercüme)

v  Emekliler için;

Ø  Emeklilik maaş bordrosu ve emeklilik cüzdanı (İngilizceye tercüme)

Ø  Emeklilik kimliği fotokopisi

Ø  6 aylık banka hesap dökümleri (Kalınacak her ay için en az 1000 NZD karşılığı bir miktarın hesabınızda bulunması gerekmektedir.)

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar (İngilizceye tercüme)

v  Öğrenciler için;

Ø  Öğrenci belgesi

Ø  Aileye ait yukarda belirtilen gelir belgelerinin tamamı (Ailenizin çalışma durumu yukardaki kategorilerden hangisine uyuyorsa bu kategoride belirtilen evrakları hazırlamanız gerekmektedir.)

Ticari Seyahat Vizesi için Gereken Evraklar:

Yukardaki bahsi geçen tüm kişisel turist vizesi evraklarına ek olarak aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız;

·          Katılacağınız organizasyondan veya ziyaret edeceğiniz şirketten orijinal davetiye (Antetli kağıda, imzalı ve kaşeli olmalı)

·          Şirketinizin antetli kağıdına seyahat amacını belirten Yeni Zelanda büyükelçiliğine hitaben yazılmış kaşeli ve yetkili imza içeren vize dilekçesi

·          Şirkete ait vergi levhası

·          İmza sirküleri

·          Faaliyet belgesi

·          Ticari sicil kaydı

·          Şirketin banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Aile /Akraba Ziyareti Vizesi için Gereken Evraklar:

Yukardaki bahsi geçen tüm kişisel turist vizesi evraklarına ek olarak yanında kalacağınız akraba/aile bireyinden tüm iletişim bilgileri ve kalacağınız süreyi içeren davetiye ile bu kişinin pasaport veya vatandaşlık kimliği kopyalarını ayrıca işi ve gelirine dair tüm evrakları vize dosyanıza eklemelisiniz.

Öğrenci Vizesi için Gereken Evraklar:

3 ay üzeri öğrenci vizelerinde sağlık muayenesi talep edilebilmektedir. Elçilik başvuru sonrasında kendi anlaşmalı doktorlarına sağlık muayenesi için öğrencileri gönderecektir.

·          Yeni Zelanda’ya yapılan ziyaretin bitişinden itibaren en az 3 ay daha geçerli pasaport

·          2 adet arka fon beyaz vesikalık fotoğraf

·          Vize ücreti

·          Doldurulmuş vize başvuru formu

·          Vize dilekçesi (İngilizce tercüme)

·          Nüfus cüzdanı fotokopisi

·          Uçak rezervasyonu

·          En son mezun olunan okulun diploması veya halen öğrencilik devam ediyorsa resmi öğrenci belgesi (İngilizce tercüme)

·          Mezun olunan veya halen devam edilen eğitim kurumundan resmi transcript (İngilizce tercüme)

·          Vukuatlı nüfus kaydı (İngilizce tercüme)

·          Savcılıktan sabıka kaydı (İngilizce tercüme)

·          Okul kabul belgesi

·          Okulun ücretleri ödendiyse buna dair okuldan resmi yazı

·          Konaklamanın garanti olduğunu gösteren konaklama rezervasyonu ve eğer ücretleri ödendiyse buna dair okuldan resmi yazı

·          36 hafta ve üzeri programlara katılacak olanların hesaplarında her yıl için en az 10,000 NZD bulunması gerekir ve bunu belgeleyen orijinal banka mektubu ile hesap dökümü başvuruya eklenmelidir. (İngilizce tercüme)

·          Masrafları öğrencinin ailesinin karşılaması halinde Finansal Sponsor Formu’nun doldurulması gerekir.

·          Öğrencinin sponsoruna ait gelir belgeleri:

v  Memurlar için;

Ø  Maaş bordrosu ve görev tanım yazısı (İngilizceye tercüme)

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Tapular sadece kira geliri varsa ve kira kontratları ile beraber (İngilizceye tercüme)

v  Özel sektörde çalışanlar için;

Ø  Şirkete ait vergi levhası ve imza sirküleri (İngilizceye tercüme)

Ø  Son 4 aylık SSK hizmet dökümleri (İngilizceye tercüme)

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı (İngilizceye tercüme)

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Tapular sadece kira geliri varsa ve kira kontratları ile beraber (İngilizceye tercüme)

v  Serbest meslek sahipleri için;

Ø  Vergi levhası (İngilizceye tercüme)

Ø  Ticari sicil gazetesi (İngilizceye tercüme)

Ø  Faaliyet belgesi (İngilizceye tercüme)

Ø  İmza sirküleri (İngilizceye tercüme)

Ø  Şirket bilançosu (İngilizceye tercüme)

Ø  Banka hesap dökümleri (İngilizceye tercüme)

Ø  Tapular sadece kira geliri varsa ve kira kontratları ile beraber (İngilizceye tercüme)

v  Emekliler için;

Ø  Emeklilik maaş bordrosu (İngilizceye tercüme)

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Tapular sadece kira geliri varsa ve kira kontratları ile beraber (İngilizceye tercüme)

*Bilimtur Türkiye başvuru sahibinin vizesinin olumsuz sonuçlanmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Elçiliklerin kararları tamamen bağımsızdır.

**Vize ücretleri ve ilgili ekstra ücretler elçilikler tarafından önceden haber verilmeksizin artırılabilir veya değiştirilebilir. Vize ücretlerindeki değişikliklerden Bilimtur sorumlu tutulamaz.

***Elçiliklerin başvuru sahibinden ekstra belge talep etme hakkı her daim vardır. Başvuru esnasında veya sonrasında elçilikler ekstra evrak talep etmeleri hususunda Bilimtur sorumlu tutulamaz.

BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Copyright © BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Adres: İzmir 2 Caddesi 47/8 Kızılay-Çankaya/ANKARA
E-posta: info@bilimtur.com.tr
Tel: +90 (312) 417 04 50     +90 (312) 425 90 53
Fax: +90 (312) 417 04 50
| Anasayfa | İletişim|