•   e-Pasaport Hakkında •   e-Pasaport Başvuru    Vize Uygulamaları    Vize İçin İpuçları    Schengen vizesi
   Amerika Vizesi    İngiltere Vizesi    Kanada Vizesi    Almanya Vizesi    Avustralya Vizesi
   Avusturya Vizesi    Bulgaristan Vizesi    Belçika Vizesi    Çek Cumhuriyeti Vizesi    Çin Halk Cumhuriyeti Vizesi
   Finlandiya Vizesi    Danimarka Vizesi    Fransa Vizesi    Hollanda Vizesi    İsveç Vizesi
   İrlanda Vizesi    İsviçre Vizesi    İspanya Vizesi    Macaristan Vizesi    İtalya Vizesi
   Norveç Vizesi    Polonya Vizesi    Romanya Vizesi    Portekiz Vizesi    Yeni Zelanda Vizesi
  Yunanistan Vizesi    Faydalı Linkler


MACARİSTAN VİZE BAŞVURUSU

Aşağıda vize tiplerine göre elçiliğin talep ettiği genel evrak listeleri verilmiştir ancak servisi alan müşterimizin özelliklerine (Yaş, eğitim, ekonomik durum vs...) göre vize başvurusu için farklı veya ekstra evraklar gerekebilir.

Konsolosluklar ile vize başvurusunda gerekli evraklar listesinde belirtilmemiş olsa dahi her daim ekstra belge talep edebilir.

·          Macaristan vize başvuruları şahsen yapılmak zorundadır.

·          Yeşil pasaport sahipleri 3 aya kadar olan kalışlar için vizeden muaftır.

·          Tüm evrakların orijinalleri veya noter tasdikli örnekleri sunulmalıdır.

·          Şirket evraklarının vergi levhası, faaliyet belgesi vb...yakın tarihli olması gerekmektedir.

Tüm illerden Ankara Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunabilirsiniz.

Macaristan Büyükelçiliği
Sancak Mah. Layoş Koşut Cad. No. 2 Yıldız Çankaya Ankara
Tel: (312) 442 22 73

Vize Ücretleri (Elçilik önceden haber vermeksizin vize ücretlerinde değişiklik yapabilir. Lütfen başvurunuz öncesinde vize ücretlerini kontrol ediniz.)

·          Turist, ticari seyahat ve kısa dönem öğrenci vizesi ücreti: 60 Eur

·          Uzun dönem öğrenci vizesi ücreti:60 Eur

Turist Vizesi için Gereken Evraklar:

·          Talep edilen vizenin bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport

·          2 adet arka fon beyaz vesikalık fotoğraf

·          Vize ücreti

·          Doldurulmuş vize formu

·          Pasaportun 1,2,3,4,5,6 tüm uzatma sayfaları ve en son sayfasının fotokopisi

·          Daha önce alınmış Schengen ve Amerika, İsviçre ve İngiltere vizelerinin fotokopisi

·          Varsa eski pasaportun fotokopisi

·          Evli iseniz evlilik cüzdanı

·          Uçak rezervasyonu

·          Konaklama rezervasyonu ve eğer ödemesi yapıldıysa buna dair fatura

·          Vize dilekçesi

·          Vukuatlı nüfus kaydı

·          Doğum kayıt örneği

·          İkametgah

·          18 yaşın altında yalnız seyahat edecek olanlar için anne ve babadan muvaffakatname

·          30,000 Eur teminatlı Schengen seyahat sigortası (Seyahatin başladığı tarihten bir gün öncesinden başlayan ve bir gün sonrasında biten seyahat sigortası)

·          Masrafları karşılayabileceğinizi gösterir banka mektubu ve en az 6 aylık banka hesap dökümleri

·          İşyerine ve gelir durumuna dair belgeler:

v  Çalışmayanlar için; Bu kategoriye evhanımları ve çalışmayan ama aynı zamanda öğrenci de olmayan kimseler girer.

Ø  Aileye ait aşağıda belirtilen gelir belgelerinin tamamı (Ailenizin çalışma durumu aşağıdaki kategorilerden hangisine uyuyorsa bu kategoride belirtilen evrakları hazırlamanız gerekmektedir.)

Ø  Evliler için evlilik cüzdan fotokopisi

Ø  Evliler için eşlerinden garanti yazısı

v  Memurlar için;

Ø  Son 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı

Ø  Seyahat süresince izinli olduğunu ve seyahat amacını belirten işyerinden resmi yazı

Ø  Emekli Sandığı işe giriş belgesi ve işyeri kimliği

Ø  Banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen orijinal ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Özel sektörde çalışanlar için;

Ø  Şirkete ait vergi levhası

Ø  İmza sirküleri (orijinal ve fotokopi)

Ø  Faaliyet belgesi

Ø  Ticari sicil gazetesi (orijinal ve fotokopi)

Ø  SSK işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık SSK hizmet dökümleri (orijinal ve fotokopi)

Ø  Son 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı

Ø  Seyahat süresince izinli olduğunu ve seyahat süresi ile amacını belirten işyerinden resmi yazı

Ø  Banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen orijinal ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Serbest meslek sahipleri için;

Ø  Vergi levhası

Ø  Ticari sicil gazetesi (orijinal ve fotokopi)

Ø  Faaliyet belgesi aslı

Ø  İmza sirküleri (orijinal ve fotokopi)

Ø  Şirket bilançosu

Ø  Banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen orijinal ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Emekliler için;

Ø  Emeklilik maaş bordrosu

Ø  Emeklilik cüzdan fotokopisi

Ø  Banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen orijinal ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Öğrenciler için;

Ø  Öğrenci belgesi

Ø  Aileye ait yukarda belirtilen gelir belgelerinin tamamı (Ailenizin çalışma durumu yukardaki kategorilerden hangisine uyuyorsa bu kategoride belirtilen evrakları hazırlamanız gerekmektedir.)

Kısa Dönem Öğrenci Vizesi için Gereken Evraklar:

·          Yukarıda verilen tüm turistik vize için gereken evrakların yanısıra Macaristan’daki okuldan kabul belgesi ve ücretlerinin tamamının ya da bir kısmının ödendiğini gösteren faturayı sunmak gerekmektedir.

·          Eğer kişi öğrenci ise veya yeni mezun ise Türkiye’deki okulundan transcript, diploma veya öğrenci belgesini de sunmalıdır.

·          Masraflarının aile bireylerinden bir tanesi tarafından karşılanması halinde bu kişiye ait yukarıda belirtilen tüm gelir belgeleri ve bu kişinin yazdığı sponsor mektubu da dosyaya eklenmelidir.

·          Konaklama adres ve rezervasyonu da dosyaya eklenmelidir.

Ticari Seyahat Vizesi için Gereken Evraklar:

Yukardaki bahsi geçen tüm kişisel turist vizesi evraklarına ek olarak aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız;

·          Katılacağınız organizasyondan veya ziyaret edeceğiniz şirketten orijinal davetiye (Antetli kağıda, imzalı ve kaşeli olmalı)

·          Şirketinizin antetli kağıdına seyahat amacını belirten Macaristan konsolosluğuna hitaben yazılmış kaşeli ve yetkili imza içeren vize dilekçesi

·          Şirkete ait vergi levhası

·          İmza sirküleri

·          Faaliyet belgesi

·          Ticari sicil kaydı

·          Şirketin banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Uzun Dönem Öğrenci Vizesi için Gereken Evraklar:

·          İstenen vize süresinin bitiminden itibaren en az 6 ay daha geçerli olan pasaport

·          3 adet arka fon beyaz vesikalık fotoğraf

·          Vize ücreti

·          Doldurulmuş vize formu (2 adet)

·          Pasaportun 1,2,3,4,5,6 tüm uzatma sayfaları ve en son sayfasının fotokopisi

·          Daha önce alınmış Schengen ve Amerika, İsviçre ve İngiltere vizelerinin fotokopisi

·          Uçak rezervasyonu

·          En son mezun olunan okulun diploması veya halen öğrencilik devam ediyorsa resmi öğrenci belgesi

·          Mezun olunan veya halen devam edilen eğitim kurumundan resmi transcript

·          Okul kabul mektubu orijinali ve fotokopisi ve konaklama bilgisi

·          Vize dilekçesi

·          Vukuatlı nüfus kaydı

·          Savcılıktan sabıka kaydı

·          İkametgah

·          30,000 Eur teminatlı Schengen seyahat sigortası (Seyahatin başladığı tarihten bir gün öncesinden başlayan ve bir gün sonrasında biten seyahat sigortası)

·          Eğitim süresince masrafları karşılayabileceğinizi gösterir banka mektubu ve en az 6 aylık banka hesap dökümleri

·          Masrafları öğrencinin sponsorunun karşılaması halinde bu kişi tarafından yazılmış imzalı ve tüm iletişim bilgilerini içeren sponsor mektubu

·          Öğrencinin sponsoruna ait gelir belgeleri:

v  Memurlar için;

Ø  Son 3 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı

Ø  Banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen orijinal ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Özel sektörde çalışanlar için;

Ø  Şirkete ait vergi levhası

Ø  İmza sirküleri (aslı ve fotokopisi)

Ø  Faaliyet belgesi (aslı ve fotokopisi)

Ø  Ticari sicil gazetesi (aslı ve fotokopisi)

Ø  SSK işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık SSK hizmet dökümleri

Ø  Son 3 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı

Ø  Banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen orijinal ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Serbest meslek sahipleri için;

Ø  Vergi levhası

Ø  Ticari sicil gazetesi (aslı ve fotokopisi)

Ø  Faaliyet belgesi aslı

Ø  İmza sirküleri (aslı ve fotokopisi)

Ø  Şirket bilançosu

Ø  Banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen orijinal ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Emekliler için;

Ø  Emeklilik maaş bordrosu

Ø  Emeklilik cüzdan fotokopisi

Ø  Banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen orijinal ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

*Bilimtur Türkiye başvuru sahibinin vizesinin olumsuz sonuçlanmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Elçiliklerin kararları tamamen bağımsızdır.

**Vize ücretleri ve ilgili ekstra ücretler elçilikler tarafından önceden haber verilmeksizin artırılabilir veya değiştirilebilir. Vize ücretlerindeki değişikliklerden Bilimtur sorumlu tutulamaz.

***Elçiliklerin başvuru sahibinden ekstra belge talep etme hakkı her daim vardır. Başvuru esnasında veya sonrasında elçilikler ekstra evrak talep etmeleri hususunda Bilimtur sorumlu tutulamaz.


BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Copyright © BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Adres: İzmir 2 Caddesi 47/8 Kızılay-Çankaya/ANKARA
E-posta: info@bilimtur.com.tr
Tel: +90 (312) 417 04 50     +90 (312) 425 90 53
Fax: +90 (312) 417 04 50
| Anasayfa | İletişim|