•   e-Pasaport Hakkında •   e-Pasaport Başvuru    Vize Uygulamaları    Vize İçin İpuçları    Schengen vizesi
   Amerika Vizesi    İngiltere Vizesi    Kanada Vizesi    Almanya Vizesi    Avustralya Vizesi
   Avusturya Vizesi    Bulgaristan Vizesi    Belçika Vizesi    Çek Cumhuriyeti Vizesi    Çin Halk Cumhuriyeti Vizesi
   Finlandiya Vizesi    Danimarka Vizesi    Fransa Vizesi    Hollanda Vizesi    İsveç Vizesi
   İrlanda Vizesi    İsviçre Vizesi    İspanya Vizesi    Macaristan Vizesi    İtalya Vizesi
   Norveç Vizesi    Polonya Vizesi    Romanya Vizesi    Portekiz Vizesi    Yeni Zelanda Vizesi
  Yunanistan Vizesi    Faydalı Linkler


İSPANYA VİZE BAŞVURUSU

Aşağıda vize tiplerine göre elçiliğin talep ettiği genel evrak listeleri verilmiştir ancak servisi alan müşterimizin özelliklerine (Yaş, eğitim, ekonomik durum vs...) göre vize başvurusu için farklı veya ekstra evraklar gerekebilir.

·          Konsolosluklar ile vize başvurusunda gerekli evraklar listesinde belirtilmemiş olsa dahi her daim ekstra belge talep edebilir.

·          İspanya vize başvuruları şahsen yapılmak zorundadır. Pasaportunda daha önce alınmış Schengen vizesi (2 yıldan eski olmamak kaydıyla) olanların başvurularını ise firmamız elçiliğe teslim edebilmektedir.

·          Aşağıda uzun dönem öğrenci vizesinde belirtilen bazı evrakların İspanyolca’ya çevrilmesi, noter onaylı olması ve valilik apostili vurdurulması zorunludur.

·          Yeşil pasaport sahipleri 3 aya kadar olan kalışlar için vizeden muaftır.

·          Tüm belgelerin orijinallerini veya noter onaylı örneklerini sunmanız gerekmektedir.

·          Şirket evraklarının vergi levhası, faaliyet belgesi vb...yakın tarihli olması gerekmektedir.

Vize başvuruları kişinin ikamet ettiği ilin bağlı olduğu konsolosluğa göre Ankara veya İstanbul elçiliklere yapılabilmektedir.

Ankara Büyükelçiliğinden başvuru yapabilecek olan iller aşağıdaki gibidir:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Iğdır, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van

İspanya Büyükelçiliği
Abdullah Cevdet Sok. No:8 Çankaya Ankara
Tel: (312) 438 03 92

Vize Ücretleri (Elçilik önceden haber vermeksizin vize ücretlerinde değişiklik yapabilir. Lütfen başvurunuz öncesinde vize ücretlerini kontrol ediniz.)

·          Turist vizesi, ticari seyahat, aile ziyareti ve kısa dönem öğrenci vizesi ücreti: 60 Eur

·          Öğrenci vizesi ücreti: 60 Eur

Turist Vizesi için Gereken Evraklar:

·          En az 6 ay geçerli pasaport

·          2 adet arka fon beyaz vesikalık fotoğraf

·          Vize ücreti

·          Doldurulmuş vize formu

·          Pasaportun 1,2,3,4,5,6 tüm uzatma sayfaları ve en son sayfasının fotokopisi

·          Daha önce alınmış Schengen vizelerinin fotokopisi

·          Varsa eski pasaportun fotokopisi

·          Uçak rezervasyonu

·          Konaklama rezervasyonu ve eğer ödemesi yapıldıysa buna dair fatura

·          Vukuatlı nüfus kaydı

·          Savcılıktan sabıka kaydı

·          İkametgah

·          30,000 Eur teminatlı Schengen seyahat sigortası (Seyahatin başladığı tarihten bir gün öncesinden başlayan ve bir gün sonrasında biten seyahat sigortası)

·          Masrafları karşılayabileceğinizi gösterir banka mektubu ve en az 6 aylık banka hesap dökümleri

·          İşyerine ve gelir durumuna dair belgeler:

v  Çalışmayanlar için; Bu kategoriye evhanımları ve çalışmayan ama aynı zamanda öğrenci de olmayan kimseler girer.

Ø  Aileye ait aşağıda belirtilen gelir belgelerinin tamamı (Ailenizin çalışma durumu aşağıdaki kategorilerden hangisine uyuyorsa bu kategoride belirtilen evrakları hazırlamanız gerekmektedir.)

v  Memurlar için;

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı

Ø  Seyahat süresince izinli olduğunu belirten işyerinden resmi yazı

Ø  İşyeri kimliği

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Özel sektörde çalışanlar için;

Ø  Şirkete ait vergi levhası ve imza sirküleri

Ø  SSK işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık SSK hizmet dökümleri

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı

Ø  Seyahat süresince izinli olduğunu belirten işyerinden resmi yazı

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Serbest meslek sahipleri için;

Ø  Vergi levhası

Ø  Ticari sicil gazetesi

Ø  Faaliyet belgesi

Ø  İmza sirküleri

Ø  Şirket bilançosu

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Emekliler için;

Ø  Emeklilik maaş bordrosu

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Öğrenciler için;

Ø  Öğrenci belgesi

Ø  Aileye ait yukarda belirtilen gelir belgelerinin tamamı (Ailenizin çalışma durumu yukardaki kategorilerden hangisine uyuyorsa bu kategoride belirtilen evrakları hazırlamanız gerekmektedir.)

Ticari Seyahat Vizesi için Gereken Evraklar:

Yukardaki bahsi geçen tüm kişisel turist vizesi evraklarına ek olarak aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız;

·          Katılacağınız organizasyondan veya ziyaret edeceğiniz şirketten orijinal davetiye (Antetli kağıda, imzalı ve kaşeli olmalı)

·          Şirketinizin antetli kağıdına seyahat amacını belirten İspanya konsolosluğuna hitaben yazılmış kaşeli ve yetkili imza içeren vize dilekçesi

·          Şirkete ait vergi levhası

·          İmza sirküleri

·          Faaliyet belgesi

·          Ticari sicil kaydı

·          Şirketin banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Aile /Akraba Ziyareti Vizesi için Gereken Evraklar:

Yukardaki bahsi geçen tüm kişisel turist vizesi evraklarına ek olarak yanında kalacağınız akraba/aile bireyinden tüm iletişim bilgileri ve kalacağınız süreyi içeren davetiye ile bu kişinin pasaport veya vatandaşlık kimliği kopyalarını ayrıca işi ve gelirine dair tüm evrakları vize dosyanıza eklemelisiniz.

Uzun ve Kısa Dönem Öğrenci Vizesi için Gereken Evraklar:

·          En az 1 yıl geçerli pasaport

·          2 adet arka fon beyaz vesikalık fotoğraf

·          Vize ücreti

·          Doldurulmuş vize formu 2 nüsha halinde

·          Eğitim vizesi için ek eğitim bilgi formu

·          Vize dilekçesi

·          Nüfus cüzdanı fotokopisi (Noter tasdikli olmalı)

·          Pasaportun 1,2,3,4,5,6 tüm uzatma sayfaları ve en son sayfasının fotokopisi

·          Varsa eski pasaportun fotokopisi

·          Varsa Schengen vizelerinin fotokopisi

·          Uçak rezervasyonu

·          Konaklama rezervasyonu ve eğer ödemesi yapıldıysa buna dair fatura

·          En son mezun olunan okulun diploması veya halen öğrencilik devam ediyorsa resmi öğrenci belgesi

·          Mezun olunan veya halen devam edilen eğitim kurumundan resmi transcript

·          Vukuatlı nüfus kaydı

·          Savcılıktan sabıka kaydı (90’dan günden uzun süreli kalacaklar bu belgenin İspanyolca çevirisi yaptırılıp noterden onaylatmalı ve valilikten “La Haye Apostili” vurdurmalıdır. )

·          İkametgah

·          18 yaşın altındaki öğrenciler için anne ve babadan muvaffakatname

·          Okul kabul belgesi

·          Okul ücretlerinin tamamının ödendiğine dair okuldan gelen belge

·          Tam teşekküllü hastaneden sağlık heyet raporu (90’dan günden uzun süreli eğitimler için zorunludur. İspanyolca çevirisi yaptırılıp noterden onaylı olmalı ve valilikten “La Haye Apostili” vurdurulacaktır. )

·          Tıp ve Cerrahi, Eczacılık, Psikoloji, Kimya Bilimleri ve Biyoloji Bilimleri bölümleri mezunları İspanya’da uzmanlık alanında eğitim görmek istedikleri takdirde sahip oldukları diplomanın İspanyol denkliğini, İspanya Sağlık Bakanlığı’ndan uzmanlık görecekleri hastane veya merkezin de belirtildiği kabul belgesini getirmek zorundadırlar.

·          30,000 Eur teminatlı Schengen seyahat sigortası (Seyahatin başladığı tarihten bir gün öncesinden başlayan ve bir gün sonrasında biten seyahat sigortası)

·          Sponsora ait banka mektubu ve banka hesap dökümleri

·          Masrafları öğrencinin sponsorunun karşılaması halinde bu kişi tarafından yazılmış imzalı ve tüm iletişim bilgilerini içeren sponsor mektubu

·          Öğrencinin sponsoruna ait gelir belgeleri:

v  Memurlar için;

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Özel sektörde çalışanlar için;

Ø  Şirkete ait vergi levhası ve imza sirküleri

Ø  Son 4 aylık SSK hizmet dökümleri

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Serbest meslek sahipleri için;

Ø  Vergi levhası

Ø  Ticari sicil gazetesi

Ø  Faaliyet belgesi

Ø  İmza sirküleri

Ø  Şirket bilançosu

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Emekliler için;

Ø  Emeklilik maaş bordrosu

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

*Bilimtur Türkiye başvuru sahibinin vizesinin olumsuz sonuçlanmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Elçiliklerin kararları tamamen bağımsızdır.

**Vize ücretleri ve ilgili ekstra ücretler elçilikler tarafından önceden haber verilmeksizin artırılabilir veya değiştirilebilir. Vize ücretlerindeki değişikliklerden Bilimtur sorumlu tutulamaz.

***Elçiliklerin başvuru sahibinden ekstra belge talep etme hakkı her daim vardır. Başvuru esnasında veya sonrasında elçilikler ekstra evrak talep etmeleri hususunda Bilimtur sorumlu tutulamaz.


BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Copyright © BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Adres: İzmir 2 Caddesi 47/8 Kızılay-Çankaya/ANKARA
E-posta: info@bilimtur.com.tr
Tel: +90 (312) 417 04 50     +90 (312) 425 90 53
Fax: +90 (312) 417 04 50
| Anasayfa | İletişim|