•   e-Pasaport Hakkında •   e-Pasaport Başvuru    Vize Uygulamaları    Vize İçin İpuçları    Schengen vizesi
   Amerika Vizesi    İngiltere Vizesi    Kanada Vizesi    Almanya Vizesi    Avustralya Vizesi
   Avusturya Vizesi    Bulgaristan Vizesi    Belçika Vizesi    Çek Cumhuriyeti Vizesi    Çin Halk Cumhuriyeti Vizesi
   Finlandiya Vizesi    Danimarka Vizesi    Fransa Vizesi    Hollanda Vizesi    İsveç Vizesi
   İrlanda Vizesi    İsviçre Vizesi    İspanya Vizesi    Macaristan Vizesi    İtalya Vizesi
   Norveç Vizesi    Polonya Vizesi    Romanya Vizesi    Portekiz Vizesi    Yeni Zelanda Vizesi
  Yunanistan Vizesi    Faydalı Linkler


FRANSA VİZE BAŞVURUSU

Aşağıda vize tiplerine göre elçiliğin talep ettiği genel evrak listeleri verilmiştir ancak servisi alan müşterimizin özelliklerine (Yaş, eğitim, ekonomik durum vs...) göre vize başvurusu için farklı veya ekstra evraklar gerekebilir.

Konsolosluklar ile vize başvurusunda gerekli evraklar listesinde belirtilmemiş olsa dahi her daim ekstra belge talep edebilir.

·          Fransa vize başvuruları şahsen yapılmak zorundadır.

·          Fransa vize başvurusunu teslim etmek için öncelikle telefon ile randevu alınması zorunludur.

·          Yeşil pasaport sahipleri 3 aya kadar olan kalışlar için vizeden muaftır.

·          Şirket evraklarının vergi levhası, faaliyet belgesi vb...yakın tarihli olması gerekmektedir.

·          Tüm belgelerin orijinallerini veya noter onaylı örneklerini sunmanız gerekmektedir.

Vize başvuruları kişinin ikamet ettiği ilin bağlı olduğu konsolosluğa göre Ankara veya İstanbul elçiliklere yapılabilmektedir.

Ankara Büyükelçiliğine Ege ve Marmara bölgeleri dışında kalan tüm iller başvuru yapabilmektedir.

Fransa Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Paris Cad. No:70 Kavaklıdere Ankara
Tel: (312) 455 45 45

 Vize Ücretleri (Elçilik önceden haber vermeksizin vize ücretlerinde değişiklik yapabilir. Lütfen başvurunuz öncesinde vize ücretlerini kontrol ediniz.)

·          Vize randevu ücreti: 21 TL

·          Turist, ticari seyahat, aile ziyareti ve kısa dönem öğrenci vizesi ücreti: 60 Eur

·          Uzun dönem öğrenci vizesi ücreti: 60 Eur

Turist Vizesi için Gereken Evraklar:

·          En az 6 ay geçerli pasaport

·          2 adet arka fon beyaz vesikalık fotoğraf

·          Vize ücreti

·          Doldurulmuş vize formu

·          Pasaportun 1,2,3,4,5,6 tüm uzatma sayfaları ve en son sayfasının fotokopisi

·          Daha önce alınmış Schengen vizelerinin fotokopisi

·          Varsa eski pasaportunuzun fotokopisi

·          Uçak rezervasyonu

·          Konaklama rezervasyonu ve eğer ödemesi yapıldıysa buna dair fatura

·          Vukuatlı nüfus kaydı

·          Savcılıktan sabıka kaydı

·          İkametgah

·          30,000 Eur teminatlı Schengen seyahat sigortası (Seyahatin başladığı tarihten bir gün öncesinden başlayan ve bir gün sonrasında biten seyahat sigortası)

·          Masrafları karşılayabileceğinizi gösterir banka mektubu ve en az 6 aylık banka hesap dökümleri

·          İşyerine ve gelir durumuna dair belgeler:

v  Çalışmayanlar için; Bu kategoriye evhanımları ve çalışmayan ama aynı zamanda öğrenci de olmayan kimseler girer.

Ø  Aileye ait aşağıda belirtilen gelir belgelerinin tamamı (Ailenizin çalışma durumu aşağıdaki kategorilerden hangisine uyuyorsa bu kategoride belirtilen evrakları hazırlamanız gerekmektedir.)

v  Memurlar için;

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı

Ø  Seyahat süresince izinli olduğunu belirten işyerinden resmi yazı

Ø  İşyeri kimliği

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Özel sektörde çalışanlar için;

Ø  Şirkete ait vergi levhası ve imza sirküleri

Ø  SSK işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık SSK hizmet dökümleri

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı

Ø  Seyahat süresince izinli olduğunu belirten işyerinden resmi yazı

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Serbest meslek sahipleri için;

Ø  Vergi levhası

Ø  Ticari sicil gazetesi

Ø  Faaliyet belgesi

Ø  İmza sirküleri

Ø  Şirket bilançosu

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Emekliler için;

Ø  Emeklilik maaş bordrosu

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Emekli kimliği

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Öğrenciler için;

Ø  Öğrenci belgesi

Ø  Aileye ait yukarda belirtilen gelir belgelerinin tamamı (Ailenizin çalışma durumu yukardaki kategorilerden hangisine uyuyorsa bu kategoride belirtilen evrakları hazırlamanız gerekmektedir.)

Kısa Dönem Öğrenci Vizesi için Gereken Evraklar:

·          Yukarıda verilen tüm turistik vize için gereken evrakların yanısıra Fransa’daki okuldan kabul belgesi ve ücretlerinin tamamının ya da bir kısmının ödendiğini gösteren faturayı sunmak gerekmektedir.

·          Eğer kişi öğrenci ise veya yeni mezun ise Türkiye’deki okulundan transcript, diploma veya öğrenci belgesini de sunmalıdır.

·          Masraflarının aile bireylerinden bir tanesi tarafından karşılanması halinde bu kişiye ait yukarıda belirtilen tüm gelir belgeleri ve bu kişinin yazdığı sponsor mektubu da dosyaya eklenmelidir.

·          Fransızca dil kursuna devam edecek olanlar Türkiye’de Fransızca eğitimi aldıklarını gösteren dil kursu katılım belgesi, sertifika veya transcripti de dosyalarına eklemelilerdir.

Ticari Seyahat Vizesi için Gereken Evraklar:

Yukardaki bahsi geçen tüm kişisel turist vizesi evraklarına ek olarak aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız;

·          Katılacağınız organizasyondan veya ziyaret edeceğiniz şirketten orijinal davetiye (Antetli kağıda, imzalı ve kaşeli olmalı)

·          Şirketinizin antetli kağıdına seyahat amacını belirten Fransa konsolosluğuna hitaben yazılmış kaşeli ve yetkili imza içeren vize dilekçesi

·          Şirkete ait vergi levhası

·          İmza sirküleri

·          Faaliyet belgesi

·          Ticari sicil kaydı

·          Şirketin banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Aile /Akraba Ziyareti Vizesi için Gereken Evraklar:

Yukardaki bahsi geçen tüm kişisel turist vizesi evraklarına ek olarak yanında kalacağınız akraba/aile bireyleri için aşağıdaki evraklar hazırlamalısınız;

·          Davetiye orijinali (Attestation d’Accueil) ve fotokopisi

·          Davet edenin oturma izni veya vatandaşlık kimliği

·          Davet eden ailenin vukuatlı nüfus kaydı veya evlilik cüzdanı

·          Davet edenin kira kontratı veya tapusu

·          İşyeri ve gelirine ait tüm belgeler

Uzun Dönem Öğrenci Vizesi için Gereken Evraklar:

·          En az 1 yıl geçerli pasaport

·          3 adet arka fon beyaz vesikalık fotoğraf

·          Vize ücreti

·          Uzun dönem öğrenci vizesi formu olan mavi form 3 nüsha halinde doldurulmalıdır

·          Vize dilekçesi (Fransızca yazılmalı veya çevirisi sunulmalıdır)

·          Campus France kayıt belgesi

·          Pasaportun 1,2,3,4,5,6 tüm uzatma sayfaları ve en son sayfasının fotokopisi

·          Varsa eski pasaportun fotokopisi

·          Varsa Schengen vizelerinin fotokopisi

·          Uçak rezervasyonu

·          Konaklama rezervasyonu ve eğer ödemesi yapıldıysa buna dair fatura

·          En son mezun olunan okulun diploması veya halen öğrencilik devam ediyorsa resmi öğrenci belgesi

·          Mezun olunan veya halen devam edilen eğitim kurumundan resmi transcript

·          Vukuatlı nüfus kaydı

·          Savcılıktan sabıka kaydı

·          İkametgah

·          18 yaşın altındaki öğrenciler için anne ve babadan muvaffakatname

·          Okul kabul belgesi

·          Okul ücretlerini ve yapılan ödemeleri gösteren okuldan gelen fatura

·          30,000 Eur teminatlı Schengen seyahat sigortası (Seyahatin başladığı tarihten bir gün öncesinden başlayan ve bir gün sonrasında biten seyahat sigortası)

·          Masrafları öğrencinin sponsorunun karşılaması halinde bu kişi tarafından yazılmış imzalı ve tüm iletişim bilgilerini içeren sponsor mektubu

·          Masrafları karşılayabileceğinizi gösterir banka mektubu ve en az 6 aylık banka hesap dökümleri

·          Öğrencinin sponsoruna ait gelir belgeleri:

v  Memurlar için;

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Özel sektörde çalışanlar için;

Ø  Şirkete ait vergi levhası ve imza sirküleri

Ø  Son 4 aylık SSK hizmet dökümleri

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Serbest meslek sahipleri için;

Ø  Vergi levhası

Ø  Ticari sicil gazetesi

Ø  Faaliyet belgesi

Ø  İmza sirküleri

Ø  Şirket bilançosu

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Emekliler için;

Ø  Emeklilik maaş bordrosu

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

*Bilimtur Türkiye başvuru sahibinin vizesinin olumsuz sonuçlanmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Elçiliklerin kararları tamamen bağımsızdır.

**Vize ücretleri ve ilgili ekstra ücretler elçilikler tarafından önceden haber verilmeksizin artırılabilir veya değiştirilebilir. Vize ücretlerindeki değişikliklerden Bilimtur sorumlu tutulamaz.

***Elçiliklerin başvuru sahibinden ekstra belge talep etme hakkı her daim vardır. Başvuru esnasında veya sonrasında elçilikler ekstra evrak talep etmeleri hususunda Bilimtur sorumlu tutulamaz.


BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Copyright © BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Adres: İzmir 2 Caddesi 47/8 Kızılay-Çankaya/ANKARA
E-posta: info@bilimtur.com.tr
Tel: +90 (312) 417 04 50     +90 (312) 425 90 53
Fax: +90 (312) 417 04 50
| Anasayfa | İletişim|