•   e-Pasaport Hakkında •   e-Pasaport Başvuru    Vize Uygulamaları    Vize İçin İpuçları    Schengen vizesi
   Amerika Vizesi    İngiltere Vizesi    Kanada Vizesi    Almanya Vizesi    Avustralya Vizesi
   Avusturya Vizesi    Bulgaristan Vizesi    Belçika Vizesi    Çek Cumhuriyeti Vizesi    Çin Halk Cumhuriyeti Vizesi
   Finlandiya Vizesi    Danimarka Vizesi    Fransa Vizesi    Hollanda Vizesi    İsveç Vizesi
   İrlanda Vizesi    İsviçre Vizesi    İspanya Vizesi    Macaristan Vizesi    İtalya Vizesi
   Norveç Vizesi    Polonya Vizesi    Romanya Vizesi    Portekiz Vizesi    Yeni Zelanda Vizesi
  Yunanistan Vizesi    Faydalı Linkler


BELÇİKA VİZE BAŞVURUSU

Aşağıda vize tiplerine göre elçiliğin talep ettiği genel evrak listeleri verilmiştir ancak servisi alan müşterimizin özelliklerine (Yaş, eğitim, ekonomik durum vs...) göre vize başvurusu için farklı veya ekstra evraklar gerekebilir.

Konsolosluklar ile vize başvurusunda gerekli evraklar listesinde belirtilmemiş olsa dahi her daim ekstra belge talep edebilir.

·          Belçika vize başvuruları şahsen yapılmak zorundadır. Vize başvuruları randevuludur.

·          Yeşil pasaport sahipleri 3 aya kadar olan kalışlar için vizeden muaftır.

·          Şirket evraklarının vergi levhası, faaliyet belgesi vb...yakın tarihli olması gerekmektedir.

·          Tüm belgelerin orijinallerini veya noter onaylı örneklerini sunmanız gerekmektedir.

Ankara Büyükelçiliğine Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ikamet edenler başvuru yapabilirler.

Belçika Büyükelçiliği
Mahatma Gandi Cad. No:55 Gaziosmanpaşa Ankara
(312) 405 61 66

Vize Ücretleri (Elçilik önceden haber vermeksizin vize ücretlerinde değişiklik yapabilir. Lütfen başvurunuz öncesinde vize ücretlerini kontrol ediniz.)

·          Vize randevu ücreti: 45 TL

·          Turist vizesi ücreti:

Turist Vizesi için Gereken Evraklar:

·          Talep edilen vizenin bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport

·          2 adet arka fon beyaz vesikalık fotoğraf

·          Vize ücreti

·          Doldurulmuş vize formu

·          Pasaportun 1,2,3,4,5,6 tüm uzatma sayfaları ve en son sayfasının fotokopisi

·          Daha önce alınmış Schengen ve Amerika, İsviçre ve İngiltere vizelerinin fotokopisi

·          Varsa eski pasaportun fotokopisi

·          Evli iseniz evlilik cüzdanı

·          Uçak rezervasyonu

·          Konaklama rezervasyonu ve eğer ödemesi yapıldıysa buna dair fatura

·          Vize dilekçesi

·          Vukuatlı nüfus kaydı

·          İkametgah

·          18 yaşın altında yalnız seyahat edecek olanlar için anne ve babadan muvaffakatname

·          30,000 Eur teminatlı Schengen seyahat sigortası (Seyahatin başladığı tarihten bir gün öncesinden başlayan ve bir gün sonrasında biten seyahat sigortası)

·          Masrafları karşılayabileceğinizi gösterir banka mektubu ve en az 6 aylık banka hesap dökümleri

·          İşyerine ve gelir durumuna dair belgeler:

v  Çalışmayanlar için; Bu kategoriye evhanımları ve çalışmayan ama aynı zamanda öğrenci de olmayan kimseler girer.

Ø  Aileye ait aşağıda belirtilen gelir belgelerinin tamamı (Ailenizin çalışma durumu aşağıdaki kategorilerden hangisine uyuyorsa bu kategoride belirtilen evrakları hazırlamanız gerekmektedir.)

Ø  Evliler için evlilik cüzdan fotokopisi

Ø  Evliler için eşlerinden garanti yazısı

v  Memurlar için;

Ø  Son 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı

Ø  Seyahat süresince izinli olduğunu ve seyahat amacını belirten işyerinden resmi yazı

Ø  Emekli Sandığı işe giriş belgesi ve işyeri kimliği

Ø  Banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen orijinal ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Özel sektörde çalışanlar için;

Ø  Şirkete ait vergi levhası

Ø  İmza sirküleri

Ø  Faaliyet belgesi (orijinal ve fotokopi)

Ø  Ticari sicil gazetesi (orijinal ve fotokopi)

Ø  SSK işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık SSK hizmet dökümleri (orijinal ve fotokopi)

Ø  Son 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı

Ø  Seyahat süresince izinli olduğunu ve seyahat süresi ile amacını belirten işyerinden resmi yazı

Ø  Banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen orijinal ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Serbest meslek sahipleri için;

Ø  Vergi levhası

Ø  Ticari sicil gazetesi (orijinal ve tasdikli kopyası)

Ø  Faaliyet belgesi aslı (orijinal ve tasdikli kopyası)

Ø  İmza sirküleri

Ø  Şirket bilançosu

Ø  Banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen orijinal ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Emekliler için;

Ø  Emeklilik maaş bordrosu

Ø  Emeklilik cüzdan fotokopisi

Ø  Banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Ø  Kredi kartı fotokopisi ve en son ödenen orijinal ekstre

Ø  Tapular, araba ruhsatları

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar

v  Öğrenciler için;

Ø  Öğrenci belgesi

Ø  Aileye ait yukarda belirtilen gelir belgelerinin tamamı (Ailenizin çalışma durumu yukardaki kategorilerden hangisine uyuyorsa bu kategoride belirtilen evrakları hazırlamanız gerekmektedir.)

Ticari Seyahat Vizesi için Gereken Evraklar:

Yukardaki bahsi geçen tüm kişisel turist vizesi evraklarına ek olarak aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız;

·          Katılacağınız organizasyondan veya ziyaret edeceğiniz şirketten orijinal davetiye (Antetli kağıda, imzalı ve kaşeli olmalı)

·          Şirketinizin antetli kağıdına seyahat amacını belirten Belçika konsolosluğuna hitaben yazılmış kaşeli ve yetkili imza içeren vize dilekçesi

·          Şirkete ait vergi levhası

·          İmza sirküleri

·          Faaliyet belgesi

·          Ticari sicil kaydı

·          Şirketin banka hesap dökümleri (son 6 aylık)

Aile /Akraba Ziyareti Vizesi için Gereken Evraklar:

Yukardaki bahsi geçen tüm kişisel turist vizesi evraklarına ek olarak yanında kalacağınız akraba/aile bireyleri için aşağıdaki evraklar hazırlamalısınız;

·          Orijinal davetiye (Belçika Belediyesinden onaylı ve geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren en az 3 ay olmalıdır.)

·          Davet edenin oturma izni veya vatandaşlık kimliği

·          Davet eden ailenin vukuatlı nüfus kayıt örneği

·          Davet edenin kira kontratı veya tapusu

·          İşyeri ve gelirine ait tüm belgeler

*Bilimtur Türkiye başvuru sahibinin vizesinin olumsuz sonuçlanmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Elçiliklerin kararları tamamen bağımsızdır.

**Vize ücretleri ve ilgili ekstra ücretler elçilikler tarafından önceden haber verilmeksizin artırılabilir veya değiştirilebilir. Vize ücretlerindeki değişikliklerden Bilimtur sorumlu tutulamaz.

***Elçiliklerin başvuru sahibinden ekstra belge talep etme hakkı her daim vardır. Başvuru esnasında veya sonrasında elçilikler ekstra evrak talep etmeleri hususunda Bilimtur sorumlu tutulamaz.


BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Copyright © BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Adres: İzmir 2 Caddesi 47/8 Kızılay-Çankaya/ANKARA
E-posta: info@bilimtur.com.tr
Tel: +90 (312) 417 04 50     +90 (312) 425 90 53
Fax: +90 (312) 417 04 50
| Anasayfa | İletişim|