•   e-Pasaport Hakkında •   e-Pasaport Başvuru    Vize Uygulamaları    Vize İçin İpuçları    Schengen vizesi
   Amerika Vizesi    İngiltere Vizesi    Kanada Vizesi    Almanya Vizesi    Avustralya Vizesi
   Avusturya Vizesi    Bulgaristan Vizesi    Belçika Vizesi    Çek Cumhuriyeti Vizesi    Çin Halk Cumhuriyeti Vizesi
   Finlandiya Vizesi    Danimarka Vizesi    Fransa Vizesi    Hollanda Vizesi    İsveç Vizesi
   İrlanda Vizesi    İsviçre Vizesi    İspanya Vizesi    Macaristan Vizesi    İtalya Vizesi
   Norveç Vizesi    Polonya Vizesi    Romanya Vizesi    Portekiz Vizesi    Yeni Zelanda Vizesi
  Yunanistan Vizesi    Faydalı Linkler


AVUSTRALYA VİZE BAŞVURUSU

Aşağıda vize tiplerine göre elçiliğin talep ettiği genel evrak listeleri verilmiştir ancak servisi alan müşterimizin özelliklerine (Yaş, eğitim, ekonomik durum vs...) göre vize başvurusu için farklı veya ekstra evraklar gerekebilir.

Konsolosluklar ile vize başvurusunda gerekli evraklar listesinde belirtilmemiş olsa dahi her daim ekstra belge talep edebilir.

·          Avustralya vize başvuruları firmamız tarafından elçiliğe teslim edilmektedir. Başvurusu sonrasında elçilik eğer isterse başvuru sahibi ile yüzyüze mülakat talep edebilir.

·          Vize başvurusu için randevu almak zorunludur.

·          Yeşil pasaport sahiplerinin vize alması zorunludur.

·          Vize başvuruları sadece Ankara Büyükelçiliğine yapılabilmektedir.

·          Tüm evrakların orijinallerinin İngilizce olması veya eğer İngilizce değilse İngilizce’ye çevrilmesi gerekmektedir. Bu evrakların bazılarının orijinalinin veya noter tasdikli örneğinin vize başvurusunda teslim edilmesi gerekir. Vize servisimizden yararlanan müşterilerimizin hangi evraklarının bu kapsama girdiği ayrıca belirtilecektir zira bazı evraklarda bire bir çeviri bazı evraklarda ise kısa içerik belirten çeviri yeterli olmaktadır.

·          Tüm evrakların orijinalleri veya noter onaylı örnekleri çevirilerine eşlik etmelidir.

Avustralya Büyükelçiliği
MNG Binası Uğur Mumcu Cad.  No:88 Kat:7 G.O.P. Ankara
Tel: (312) 459 95 00

Vize Ücretleri (Elçilik önceden haber vermeksizin vize ücretlerinde değişiklik yapabilir. Lütfen başvurunuz öncesinde vize ücretlerini kontrol ediniz.)

·          Turist vizesi ücreti: 105 AUD (TL karşılığı hazırlanmalıdır. 153 TL )

·          Öğrenci vizesi ücreti: 550 AUD (TL karşılığı hazırlanmalıdır. 799 TL)

Turist Vizesi için Gereken Evraklar:

·          En az 1 yıl geçerli pasaport

·          2 adet arka fon beyaz vesikalık fotoğraf

·          Vize ücreti

·          Doldurulmuş turistik vize formu

·          Vize dilekçesi (İngilizce tercüme)

·          Nüfus cüzdanı

·          Evli olanlar için evlilik cüzdanı

·          Uçak rezervasyonu

·          Konaklama rezervasyonu ve eğer ödemesi yapıldıysa buna dair fatura

·          Eğer akraba/arkadaş vs... ziyareti sözkonusu ise yanında kalınacak bu kişinin tüm iletişim bilgilerini ve kalınacak adresi içeren davetiye ve bu kişinin Avustralya vatandaşlık belgesi veya ikamet izninin fotokopisi

·          Vukuatlı nüfus kaydı (İngilizce tercüme)

·          Savcılıktan sabıka kaydı (İngilizce tercüme)

·          18 yaş altında yalnız seyahat edecek çocuklar için anne babadan muvaffakatname (İngilizce tercüme)

·          18 yaş altında yalnız seyahat edecek çocukların Avustralya’da yanlarında kalacağı velilerinden çocuğun kalacağı yeri ve desteklerini gösteren garanti mektubu

·          Masrafları karşılayabileceğinizi gösterir banka mektubu ve en az 3 aylık banka hesap dökümleri (İngilizce tercüme)

·          İşyerine ve gelir durumuna dair belgeler:

v  Çalışmayanlar için; Bu kategoriye evhanımları ve çalışmayan ama aynı zamanda öğrenci de olmayan kimseler girer.

Ø  Aileye ait aşağıda belirtilen gelir belgelerinin tamamı (Ailenizin çalışma durumu aşağıdaki kategorilerden hangisine uyuyorsa bu kategoride belirtilen evrakları hazırlamanız gerekmektedir.)

v  Memurlar için;

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı (İngilizceye tercüme)

Ø  Seyahat süresince izinli olduğunu belirten işyerinden resmi yazı (İngilizceye tercüme)

Ø  İşyeri kimliği

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar ve tapular (İngilizceye tercüme)

v  Özel sektörde çalışanlar için;

Ø  Şirkete ait vergi levhası ve imza sirküleri (İngilizceye tercüme)

Ø  SSK işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık SSK hizmet dökümleri (İngilizceye tercüme)

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı (İngilizceye tercüme)

Ø  Seyahat süresince izinli olduğunu belirten işyerinden resmi yazı (İngilizceye tercüme)

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar ve tapular (İngilizceye tercüme)

v  Serbest meslek sahipleri için;

Ø  Vergi levhası (İngilizceye tercüme)

Ø  Ticari sicil gazetesi (İngilizceye tercüme)

Ø  Faaliyet belgesi (İngilizceye tercüme)

Ø  İmza sirküleri (İngilizceye tercüme)

Ø  Şirket bilançosu (İngilizceye tercüme)

Ø  Banka hesap dökümleri (İngilizceye tercüme)

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar ve tapular (İngilizceye tercüme)

v  Emekliler için;

Ø  Emeklilik maaş bordrosu (İngilizceye tercüme)

Ø  Emekli kimliği

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Kira geliri varsa kira kontratlar ve tapular (İngilizceye tercüme)

v  Öğrenciler için;

Ø  Öğrenci belgesi

Ø  Aileye ait yukarda belirtilen gelir belgelerinin tamamı (Ailenizin çalışma durumu yukardaki kategorilerden hangisine uyuyorsa bu kategoride belirtilen evrakları hazırlamanız gerekmektedir.)

Ticari Seyahat Vizesi için Gereken Evraklar:

Yukardaki bahsi geçen tüm turist vizesi evraklarına ek olarak katılacağınız organizasyondan veya ziyaret edeceğiniz şirketten davetiyeyi de başvuru evraklarınıza eklemelisiniz.

Aile /Akraba Ziyareti Vizesi için Gereken Evraklar:

Yukardaki bahsi geçen tüm turist vizesi evraklarına ek olarak yanında kalacağınız akraba/aile bireyinden tüm iletişim bilgileri ve kalacağınız süreyi içeren davetiye ile bu kişinin pasaport veya vatandaşlık kimliği kopyalarını ayrıca işi ve gelirine dair tüm evrakları vize dosyanıza eklemelisiniz.

Öğrenci Vizesi için Gereken Evraklar:

3 ay üzeri öğrenci vizelerinde sağlık muayenesi zorunludur. Elçilik başvuru sonrasında kendi anlaşmalı doktorlarına sağlık muayenesi icin öğrencileri gönderecektir.

Öğrenci vizelerinde sözkonusu ortalama yaşam ve okul masraflarına denk gelen miktarın dört aydır sponsorun banka hesabında hiç dokunulmadan durması gerekmektedir.

·          En az 2 yıl geçerli pasaport

·          4 adet arka fon beyaz vesikalık fotoğraf

·          Vize ücreti

·          Doldurulmuş vize başvuru formu

·          Vize dilekçesi (İngilizce tercüme)

·          Nüfus cüzdanı

·          Evli olanlar için evlilik cüzdanı

·          Uçak rezervasyonu

·          Konaklama rezervasyonu ve eğer ödemesi yapıldıysa buna dair fatura

·          En son mezun olunan okulun diploması veya halen öğrencilik devam ediyorsa resmi öğrenci belgesi (İngilizce tercüme)

·          Mezun olunan veya halen devam edilen eğitim kurumundan resmi transcript (İngilizce tercüme)

·          Vukuatlı nüfus kaydı (İngilizce tercüme)

·          Savcılıktan sabıka kaydı (İngilizce tercüme)

·          Okul kabul belgesi

·          Okul faturası

·          Dil okulu dışındaki programlar için resmi IELTS skor belgesi

·          Öğrenci veya öğrencinin sponsorunun adına ödenmemiş tüm okul ücretleri ve kurs süresi boyunca ortalama yaşam gideri olarak gereken toplam miktarın en az dört aydır hiç dokunulmadan banka hesabında durması ve bunu belgeleyen orijinal banka mektubu ile hesap dökümü  (İngilizce tercüme)

·          Masrafları öğrencinin sponsorunun karşılaması halinde bu kişi tarafından yazılmış imzalı ve tüm iletişim bilgilerini içeren sponsor mektubu (İngilizce tercüme)

·          Öğrencinin sponsoruna ait gelir belgeleri:

v  Memurlar için;

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı (İngilizceye tercüme)

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Tapular sadece kira geliri varsa ve kira kontratları ile beraber (İngilizceye tercüme)

v  Özel sektörde çalışanlar için;

Ø  Şirkete ait vergi levhası ve imza sirküleri (İngilizceye tercüme)

Ø  Son 4 aylık SSK hizmet dökümleri (İngilizceye tercüme)

Ø  En az 4 aylık maaş bordrosu ve görev tanım yazısı (İngilizceye tercüme)

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Tapular sadece kira geliri varsa ve kira kontratları ile beraber (İngilizceye tercüme)

v  Serbest meslek sahipleri için;

Ø  Vergi levhası (İngilizceye tercüme)

Ø  Ticari sicil gazetesi (İngilizceye tercüme)

Ø  Faaliyet belgesi (İngilizceye tercüme)

Ø  İmza sirküleri (İngilizceye tercüme)

Ø  Şirket bilançosu (İngilizceye tercüme)

Ø  Banka hesap dökümleri (İngilizceye tercüme)

Ø  Tapular sadece kira geliri varsa ve kira kontratları ile beraber (İngilizceye tercüme)

v  Emekliler için;

Ø  Emeklilik maaş bordrosu (İngilizceye tercüme)

Ø  Banka hesap dökümleri

Ø  Tapular sadece kira geliri varsa ve kira kontratları ile beraber (İngilizceye tercüme)

*Bilimtur Türkiye başvuru sahibinin vizesinin olumsuz sonuçlanmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Elçiliklerin kararları tamamen bağımsızdır.

**Vize ücretleri ve ilgili ekstra ücretler elçilikler tarafından önceden haber verilmeksizin artırılabilir veya değiştirilebilir. Vize ücretlerindeki değişikliklerden Bilimtur sorumlu tutulamaz.

***Elçiliklerin başvuru sahibinden ekstra belge talep etme hakkı her daim vardır. Başvuru esnasında veya sonrasında elçilikler ekstra evrak talep etmeleri hususunda Bilimtur sorumlu tutulamaz.


BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Copyright © BİLİMTUR Uluslararası Eğitim Danışmanlığı
Adres: İzmir 2 Caddesi 47/8 Kızılay-Çankaya/ANKARA
E-posta: info@bilimtur.com.tr
Tel: +90 (312) 417 04 50     +90 (312) 425 90 53
Fax: +90 (312) 417 04 50
| Anasayfa | İletişim|